Eclissi Lunare in Leone: hope, love, believe

12:18

Giove in Bilancia: All you need is love

18:44

Eclisse Solare in Vergine: pulizie di fine estate

19:08